درباره باشگاه صدا

باشگاه صدا در سال 1401 توسط مجموعه هنرصدا با هدف فراهم سازی فضای حرفه ای تمرین و فعالیت برای هنرجویان و کارآموزان دوبله و گویندگی راه اندازی گردید.