براساس این خبر، آخرین مهلت ارسال آثار برای شاخه‌های عمومی چهارشنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳  (۲۴ آبان ماه) خواهد بود و ارسال آثار برای رقابت در جوایز اسکار نیز مانند سال های قبل، در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۰ دی ماه) به پایان می رسد.

رای گیری مقدماتی برای تعیین نامزدهای اسکار از ساعت ۹ صبح (به وقت محلی) پنجشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ (۲۳ آذر ماه) تا ساعت ۵ بعد از ظهر (به وقت محلی) دوشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آذر ماه) برگزار می شود و فهرست نامزدهای اولیه اسکار در روز پنجشنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ (۳۰ آذر ماه) اعلام می‌شوند.

رای‌گیری نهایی برای معرفی نامزدهای اسکار از ساعت ۹ صبح روز پنج‌شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۱ دی ماه) آغاز می‌شود و در ساعت ۵ بعد از ظهر روز سه‌شنبه، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۶ دی ماه) به پایان می‌رسد. اعلام نامزدهای اسکار یک هفته پس از پایان رای‌گیری نامزدها، در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴ (۳ بهمن ماه) اعلام خواهد شد.