وقت شیدایی شعری از فاضل نظری
در حال بارگذاری...

وقت شیدایی شعری از فاضل نظری

چه غم که خلق به حسن تو عیب می‌گیرند؟

همیشه زخم‌زبان خون‌بهای زیبایی‌ست

گوینده: گلناز دادلویی